start2018-09-19T12:28:45+00:00

Podmiot, który utworzył Komitet Wyborczy:

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów

Informacja:

Dnia 24 sierpnia 2018 r. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienie dokonane przez Stowarzyszenie Mieszkańców Miasteczka Wilanów, o utworzeniu Komitetu Wyborczego – Stowarzyszenia MM Wilanów o zamiarze samodzielnego zgłaszania kandydatów na radnych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Adres i dane Komitetu Wyborczego:

Ul.Sarmacka 17/92

02-972 Warszawa

NIP: 9512468550

Pełnomocnik Komitetu Wyborczego:

Małgorzata Gabriel

Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego:

Anna Stefańska

Wpłaty na konto Komitetu Wyborczego MM
Wilanów*

Nr konta 78 1750 0012 0000 0000 4005 8729
* wpłacać mogą tylko osoby prywatne.

Rejestr zaciągniętych kredytów:

Brak danych

Rejestr wpłat:

Brak danych